Kết quả xét nghiệm hóa lý & vi sinh qua thiết bị lọc Aquafontis AF 1105 của viện Pasteur

Tất cả máy lọc nước Aquafontis đã được kiểm nghiệm & chứng nhận đạt tiêu chuẩn nước uống do Viện Pasteur TP.HCM trực tiếp lấy mẫu qua máy lọc Aquafontis AF 1105 tại công ty Long Hà. Xin xem giấy kết quả kiểm nghiệm đính kèm: