Tin tức
Amoni trong nước cao gấp 94,7 lần tiêu chuẩn cho phép
Ngày 28.9, Trung tâm quan trắc và dự báo tài nguyên nước (Bộ TN-MT) cho biết, đã công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất trong mùa khô năm nay. Theo đó, có 4/32 mẫu nước lấy tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ có hàm lượng chất độc asen vượt tiêu chuẩn cho phép. Trong đó, hàm lượng asen cao nhất là tại Hoài Đức (Hà Nội), cao gấp 3 lần so với tiêu chuẩn cho phép.

 

Ngày 28.9, Trung tâm quan trắc và dự báo tài nguyên nước (Bộ TN-MT) cho biết, đã công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất trong mùa khô năm nay.

Theo đó, có 4/32 mẫu nước lấy tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ có hàm lượng chất độc asen vượt tiêu chuẩn cho phép. Trong đó, hàm lượng asen cao nhất là tại Hoài Đức (Hà Nội), cao gấp 3 lần so với tiêu chuẩn cho phép.

Toàn bộ 18/18 mẫu nước khác đều có hàm lượng amoni (NH4+, có ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe) cao hơn nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. Hàm lượng amoni trung bình tính theo nitơ trên toàn bộ mẫu lấy, gấp 94,7 lần tiêu chuẩn cho phép. Các mẫu có hàm lượng amoni cao trên 100 lần tiêu chuẩn cho phép được lấy tại Duy Tiên (Hà Nam), Hà Đông và Hoài Đức (Hà Nội).

Hàm lượng đặc biệt lớn cũng được phát hiện trên mẫu nước lấy tại Hà Đông, lên tới 62,22 mg/l, gấp 622 lần tiêu chuẩn cho phép. Trong khi đó, tại một số điểm quan trắc thuộc đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Q.12 và Q.Tân Bình (TP.HCM), mực nước đã hạ thấp sâu, tiệm cận với mực nước hạ thấp cho phép. Các cơ quan quản lý tài nguyên nước cần lưu ý để có giải pháp khai thác và sử dụng phù hợp.

Nguồn: thanh niên online

Quang Duẩn